Nasze zobowiązanie

Firma JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. (Administrator danych w UE) oraz jej podmioty stowarzyszone („Sklep JKR”) wiedzą, jak ważna dla naszych klientów jest prywatność. JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. stara się w jasny sposób informować o tym, jak są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane, przesyłane i przechowywane dane osobowe Użytkownika.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczą wszystkich urządzeń i witryn firmy JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k., platform obsługi klienta lub innych aplikacji internetowych, które odwołują się lub odsyłają do niej (łącznie „Usługi” firmy JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k.). Zasady wyrażone w Polityce Prywatności obowiązują niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, tabletu, telewizora, urządzenia domowego czy innego urządzenia.

Poniżej wskazujemy na kluczowe obszary i zasady regulowane w Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych, należy kliknąć w odpowiedni nagłówek lub odnaleźć odpowiednie informacje w treści poniżej.

Gromadzone informacje

W związku z Usługami JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. gromadzi różnego rodzaju informacje, w tym:

 •  informacje przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika;
 •  informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usług; oraz
 •  informacje otrzymywane przez JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. ze źródeł zewnętrznych.

JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. może również prosić o odrębną zgodę na gromadzenie danych Użytkownika lub osobno powiadomić Użytkownika o tym, jak gromadzi jego dane osobowe w sposób, którego nie opisano w niniejszej Polityce, zgodnie z zasadami i politykami przewidzianymi dla dodatkowych usług.

Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

Gromadzone informacje są wykorzystywane między innymi w celu:

 • świadczenia żądanych Usług;
 • zrozumienia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług, co pozwala JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. zrozumieć potrzeby i oczekiwania Użytkownika i je ulepszać;
 • lepszego zrozumienia klientów, aby JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. mógł oferować im najbardziej odpowiednie informacje, usługi i obsługę; oraz
 • oferowania dostosowanych treści i reklam za odrębną zgodą Użytkownika, jeśli jest to wymagane.

JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. może udostępniać informacje Użytkownika:

 • podmiotom z grupy kapitałowej JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k.;
 • partnerom biznesowym — zaufanym firmom, które mogą przekazywać informacje o produktach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika, o ile Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę;
 • usługodawcom — firmom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k.;
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub w zakresie w jakim jest to konieczne w celu ochrony JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. i jej klientów.

Dodatkowe informacje o określonych produktach i usługach

 • Chociaż niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Usług oferowanych przez JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k., JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. dostarczy również Użytkownikowi szczególne dodatki dotyczące poufności, które zawierają uzupełniające informacje o praktykach związanych z określonymi Usługami, jeśli jest to konieczne. Dodatki te odnoszą się do korzystania przez Użytkownika z Usług, których dotyczą.

Kontakt z firmą

Firma JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Izabelinie, ul. Krasińskiego 86B, 05-080 Izabelin
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Sądowe KRS 0000008811, NIP 1130107984, REGON 011161708

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: ola@jkr.pl